2كارتون

کارتونهای تفریحی آموزشی

این صفحه هر روزه برای کارتونهای جدید آپدیت و به روزرسانی میشود 

در اینجا تلاش میشود  تا با انتخاب کارتونهای تفریحی آموزشی توجه کودکان و نوجوانان را نه تنها جلب کنیم بلکه با دیدن مستمر این کارتونها زبان انگلیسی را در حافظه کودکان  حفظ  و صدا و کلمات به مرور زمان در ذهن کودک حفظ شود

Play Video
Play Video
Play Video

کارتونهای خردسالان

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video